ขอใบเสนอราคา นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 ซีซี.

 • ชื่อสินค้า :

 • นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 200 ซีซี.
 • หมวดหมู่สินค้า :

 • เกษตร
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :

 • FOOD AND DRINK
 • ยี่ห้อ :

 • สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
 • รุ่นสินค้า :

 • จำนวนที่ต้องการ :

 • งบประมาณ :

 • บาท

รายละเอียดผู้ซื้อ

 • ชื่อ - นามสกุล :

 • บริษัท :

 • ตำแหน่ง :

 • จังหวัด :

 • มือถือ :

 • โทรศัพท์ :

 • อีเมล์ :

 • แฟกซ์ :

 • หมายเหตุ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

Security :* ท่านจะจัดซื้อหรือต้องการสินค้า (Time for Buy) Month
*ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้(Budget)
*วัตถุประสงค์ของการซื้อ(Objective)