ขอใบเสนอราคา นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล.

  • ชื่อสินค้า :

  • นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว ขนาด 200 มล.
  • หมวดหมู่สินค้า :

  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :

  • นมพาสเจอร์ไรส์
  • ยี่ห้อ :

  • ไทยมิลค์
  • รุ่นสินค้า :

  • กลิ่นมะพร้าว
  • จำนวนที่ต้องการ :

  • งบประมาณ :

  • บาท

รายละเอียดผู้ซื้อ

  • ชื่อ - นามสกุล :

  • บริษัท :

  • ตำแหน่ง :

  • จังหวัด :

  • มือถือ :

  • โทรศัพท์ :

  • อีเมล์ :

  • แฟกซ์ :

  • หมายเหตุ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

Security :* ท่านจะจัดซื้อหรือต้องการสินค้า (Time for Buy) Month
*ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้(Budget)
*วัตถุประสงค์ของการซื้อ(Objective)