รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

สหกรณ์ปะมงจัตุรัสจำกัด

สหกรณ์ปะมงจัตุรัสจำกัด เป็นผู้ผลิตลูกชิ้นปลากรายและแปรรูปปลากราย ทุกชนิด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณถนอม ราชาพุด

โทรศัพท์ : 087-958-2172 , 081-186-3594


เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ