รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Thayang Agricultural Cooperative Ltd.

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

สำนักงานตั้งเด่นสง่าติดถนนเพชรเกษม เส้นทางชะอำเพชรบุรี ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ

ร้านค้า Banana Shop จำหน่ายกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า และกล้วยแปรรูปมากมายให้เลือกซื้อรับประทานหรือเป็นของฝากคนที่เรารัก

กล้วยหอมทองคุณภาพปลอดสารพิษจากสวนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

ฝ่ายผลิดกล้วยหอมทองส่งออก (ประเทศญี่ปุ่น) และส่งภายในประเทศ

ผลผลิตกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า จากสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

ใบรับรองมาตรฐาน GAP กล้วยหอมทอง

ใบรับรองมาตรฐาน GAP กล้วยหอมทอง

ใบรับรองมาตราฐาน

ใบรับรองมาตรฐาน GAP กล้วยไข่

ใบรับรองมาตรฐาน GAP กล้วยไข่

ใบรับรองมาตราฐาน

ใบรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด และผลไม้ ก่อนจำหน่าย

ใบรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด และผลไม้ ก่อนจำหน่าย