รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Samut Sakhon Shrimp Producer Cooperative

สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จำกัด

สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาครจำกัด  เป็นผู้ผลิตกะปิ  และอาหารทะเลแปรรูปแห้งทุกชนิด  อาหารปลอดสาร  ไม่ใส่สี  ไม่มีสารเจือปน

สถานที่จำหน่ายสินค้า

ภายในร้าน

ตัวอย่างสินค้าบางชนิด

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

อย.