รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Phan Fisheries Cooperative

สหกรณ์ประมงพาน จำกัด

สหกรณ์ประมงพาน จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

โทร.0-5372-2006 มือถือ.084-6124414

โทรสาร.0-5372-3212

Facebook : สหกรณ์ประมงพาน จำกัด


อาคารสำนักงาน

ร้านจำหน่ายสินค้า

ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิลและผลิตภัณฑ์ OTOPของชุมชนในพื้นที่

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ตู้แช่แข็ง

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในความดูแล เช่น มาตรฐาน GAP จากกรมประมง มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร อ.ย. Through its food sa

ผลผลิตปลอดภัยมั่นใจคุณภาพ Productivity, ensure the quality , safety 1.ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมประมง GAP standard received from the Department of Fisheries 2.สินค้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร อ.ย. Through its food safety standards . 3.เนื้อปลา

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานที่ให้การดูแล อาทิเช่น มาตรฐาน GAP จากกรมประมง,มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร อ.ย. Through its foo

ผลผลิตปลอดภัยมั่นใจคุณภาพ Productivity, ensure the quality , safety 1.ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมประมง GAP standard received from the Department of Fisheries 2.สินค้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร อ.ย. Through its food safety standards . 3.เนื้อปลานิ