รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

thaimilk

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร รวบรวมน้ำนมโค จากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และนำน้ำนมโคที่รวบรวมส่งขายให้กับบริษัทเอกชน และนำน้ำนมโคแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นมพร้อมดื่มของสหกรณ์ และยังดำเนินกิจการหลายธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยะธรรม พื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง และช่วยเหลือชุมชนให้มีอาชีพในการเลี้ยงชีพและครอบครัว ต่อไป

นมปรุงแต่งพร้อมดื่ม ยูเอชที ตรา ไทยมิลค์ ผลิตจากน้ำนมโคสดแท้100%

มี2รสชาติความอร่อย ทั้งแบบหวาน และแบบจืด ในปริมาณ 180 มล.


เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

GMP CODEX

GMP CODEX

ใบรับรองมาตราฐาน

HACCP

HACCP

ใบรับรองมาตราฐาน

ใบอนุญาติการผลิตอาหาร อ.๒

ใบอนุญาติการผลิตอาหาร อ.๒