รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

SobprabFarmersMarket

สหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด

สวัสดีนครลำปาง เมืองล้านนา..เจ้าา

ชิลชิล ทุ่งทานตะวัน รอบๆอาคารติดภูเขาล้อมรอบ

โรงเมลอน สายพันธุ์เกาหลีหอม กรอบ อร่อย หวานนชื่นใจ

ข้าวหอมนวล ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่ได้ลิ้มรสแล้วน่าหลงไหล หอมทุกคำที่ได้กิน

แปลงผักออร์แกนิก เพื่อสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ