รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Pineapple Grower Lampang Cooperative

สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด

จำหน่ายสับปะรดผลสด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ