รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

CHUMPHON COFFEE CO-OP

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร บอกเล่าเรื่องราวและความยากลำบากของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จ.ชุมพร ที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคเรื่องราคาที่ถูกกดขี่จากนายทุน นำมาสู่การต่อสู้ด้วยการรวมตัวเกิดเป็นสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ ผลิตเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพตั้งแต่การปลูกจนถึงการผลิตเป็นกาแฟสาร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สินค้ากาแฟ ได้แก่ กาแฟ 3 in 1 , กาแฟคั่ว-บด , drip coffee , กาแฟสด

ร้านกาแฟสหกรณ์ 

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย ภายในร้านกาแฟ

1.กาแฟ 3 in 1

2.กาแฟคั่ว-บด

3.drip coffee

4.แก้วกาแฟตราสหกรณ์

5.สินค้า OTOP 

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ใบรับรองมาตราฐาน

รางวัลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว

รางวัลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว