รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Butchery Maxbeef

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

สำนักงานใหญ่ สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

ภายในห้องบ่มซาก จะทำการบ่มซาก 21 วัน

ขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อทำออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่ง

เนื้อโคขุนที่ทำการวางจำหน่ายที่ร้านค้าของ MaxBeef

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ