รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Cloud Solutions Provider Co.,Ltd.

บริษัท คลาวด์ โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด

บริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบที่เป็นดิจิตอล และแบบดั้งเดิม โดยบริษัทฯ ให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ภายใต้แนวคิด “ตอบสนองการจัดการงานบริการลูกค้าในทุกมิติอย่างครบวงจร” (Total Customer Interaction Management Solutions)

ภาพบรรยากาศหน้าบริษัท 

บรรยากาศในที่ทำงาน 

ภาพโรงงาน

ภาพพนักงานประชุมงาน 

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

ใบอนุญาตินำเข้าเครื่องมือแพทย์

ใบอนุญาตินำเข้าเครื่องมือแพทย์

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เครื่องจักรในกระบวนการผลิต

เครื่องจักรในกระบวนการผลิต เป็นเครื่องจักรที่ได้รับมาตรฐานรองรับ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสภาพแวดล้อม

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

การใส่หมวกเเละถุงมือและผ้าครอบกันน้ำลายในปาก