กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11

  • 377
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. อาหารและเครื่องดื่ม
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. กระเช้าปีใหม่
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

 1 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี 2 กล้วยหน้าธัญพืช ป้าติ๋ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ราชบุรี 3 ผัดหมี่โคราชบรรจุกล่อง (440 ก.) สกก.ลำพระเพลิง นครราชสีมา   4 ขิงอบแห้ง ดอยคำ 5 ถ่านเปลือกมังคุดดับกลิ่น กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน จันทบุรี 6 มะดัน 3 รส ขนมบ้านรถโฟล์ค กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสี่ ปทุมธานี 7 นมถั่วเหลือง 400 กรัม ดอยคำ 8 น้ำผึ้งเบญจพรรณ (400 กรัม) กลุ่มน้ำผึ้งเบญจพรรณ อุตรดิตถ์ 9 น้ำมังคุด 2 ขวด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง จันทบุรี 10 ผลไม้อบแห้ง 3 ช่อง บ้านแคว กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว เชียงใหม่ 11 น้ำพริก แม่จิ๋ม กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลยางม่วง กาญจนบุรี


หมายเหตุ : - ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

     - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-3
...