กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด E-4

  • 263
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. อาหารและเครื่องดื่ม
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. กระเช้าปีใหม่
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต 1 ผ้าห่ม กลุ่มท่อผ้าสี่เขาดอกแก้วบ้านนาอ่าง สกลนคร 2 กุนเชียงหมู สูตรโบราณ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสิงห์ ราชบุรี 3 มะขามไร้เมล็ด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา เพชรบูรณ์ 4 ลูกหยียะรัง กลุ่มสตรีสหกรณ์สะดาวา ปัตตานี 5 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง 6 แยมมัลเบอร์รี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้ช้างพลังสอง สกลนคร 7 ชาเขียว ชาอ่างขาง โครงการหลวง 8 น้ำผึ้งเบญจพรรณ กลุ่มน้ำผึ้งเบญจพรรณ อตรดิตย์ 9 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ SME 10 น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร SME 11 ทุเรียนทอด เจ๊วรรณาทุเรียนทอด จ.ระยอง 12 รังนกฮ่องเต้ หจก. พรมัฆวาน อินเตอร์เทรด จ.กรุงเทพฯ หมายเหตุ : - ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

     - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก  ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...