กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด E-3

  • 251
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. อาหารและเครื่องดื่ม
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. กระเช้าปีใหม่
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

 ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต 1 ผ้าห่ม กลุ่มท่อผ้าสี่เขาดอกแก้วบ้านนาอ่าง สกลนคร 2 กุนเชียงหมู สูตรโบราณ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสิงห์ ราชบุรี 3 มะขามไร้เมล็ด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา เพชรบูรณ์ 4 ลูกหยียะรัง กลุ่มสตรีสหกรณ์สะดาวา ปัตตานี 5 กล้วยตาก banana society กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ พิษณุโลก 6 หมี่กรอบสามรสโพธิ์ทอง 2 กล่อง กลุ่มสตรีสหกรณ์สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 7 แก้วเบญจรงค์ กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาบางโทรัด สมุทรสาคร 8 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง 9 น้ำลองกอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง จันทบุรี 10 แยมมัลเบอร์รี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้ช้างพลังสอง สกลนคร 11 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น SME 12 น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร SME 13 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ SME 14 ทุเรียนทอด เจ๊วรรณาทุเรียนทอด จ.ระยอง 15 รังนกฮ่องเต้ หจก. พรมัฆวาน อินเตอร์เทรด จ.กรุงเทพฯ -


หมายเหตุ : - ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

       - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...