ระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด E-2

 • 351
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. กระเช้าปีใหม่
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต 1 ข้าวใหม่สามสี  สกก.ลำพระเพลิง นครราชสีมา  2 ผลไม้อบแห้ง 4 ช่อง บ้านแคว กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว เชียงใหม่ 3 ข้าวไรซ์เบอร์รี่  สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี  4 เพชรน้ำผึ้ง  สหกรณ์การเกษตรแก่งกระจาน จก. เพชรบุรี 5 ลูกหยียะรัง กลุ่มสตรีสหกรณ์สะดาวา ปัตตานี 6 กาแฟชุมพร กลุ่มผู้ปลูกกาแฟชุมพร 7 มะขามไร้เมล็ด  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา เพชรบูรณ์ 8 แก้วเบญจรงค์  กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาบางโทรัด สมุทรสาคร 9 กุนเชียงหมูสูตรโบราณ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสิงห์ ราชบุรี 10 กล้วยทิพรส ป้าติ๋ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ราชบุรี 11 มะดัน 3 รส ขนมบ้านรถโฟล์ค  กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสี่ ปทุมธานี 12  เครื่องดื่มรังนกเข้มข้น หจก. พรมัฆวาน  อินเตอร์เทรด จ.กรุงเทพมหานคร 13 ทุเรียนทอดบอกรอบ (กระป๋อง) เจ๊วรรณาทุเรียนทอด  จ.ระยอง

 

หมายเหตุ : - ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

                 - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...