กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-10

 • 372
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. กระเช้าปีใหม่
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต 1 นม UHT สก.โคนมวาริชภูมิ สกลนคร 2 พริกไทยป่นขาว นกเฮี้ยง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน  จันทบุรี 3 กล้วยตาก banana society กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ พิษณุโลก 4 ข้าวตังหน้าหมูหยอง ป้าติ๋ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ราชบุรี 5 นมถั่วเหลือง 400 กรัม ดอยคำ 6 มะตูมผงโพธิ์ทอง กลุ่มสตรีสหกรณ์สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 20 สตรอว์เบอร์รี่ทาขนมปัง ดอยคำ 8 เนื้อลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง  กลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง ลำพูน 9 น้ำมะมาว 2 ขวด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้ช้างพลังสอง สกลนคร 10 หมูฝอยเกษร กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ปทุมธานี 11 น้ำผึ้งเบญจพรรณ(250 กรัม) กลุ่มน้ำผึ้งเบญจพรรณอุตรดิตย์ 12 น้ำพริกตาแดงแม่จิ๋ม กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลยางม่วง กาญจนบุรี


หมายเหตุ :  - ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

                  - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...