กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6

 • 486
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. กระเช้าปีใหม่
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต   1 ข้าวใหม่สามสี  สกก.ลำพระเพลิง นครราชสีมา    2 ข้าวสังข์หยด  กลุ่มผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง   3 ข้าวกล้องหอมมะลิ บักหำ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ อุบลราชธานี   4 น้ำข้าวกล้องงอก 3 ขวด ดอยคำ  


หมายเหตุ :- ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

                 - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-3
...