กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5

 • 574
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. กระเช้าปีใหม่
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต   1 ข้าวไรซ์เบอร์รี่  สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี    2 กล้วยหน้าธัญพืช ป้าติ๋ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ราชบุรี   3 ข้าวตังหน้าหมูหยอง ป้าติ๋ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ราชบุรี   4 พริกกะเหรี่ยง ภูภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรโครงการหลวงลุ่มน้ำสาระวิน จ.แม่ฮ่องสอน   5 กล้วยตาก banana society กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ พิษณุโลก   6 ขิงอบแห้ง ดอยคำ   7 ขิงผง โพธิ์ทอง  กลุ่มสตรีสหกรณ์สำโรงเหนือ สมุทรปราการ   8 ผัดหมี่โคราช  สกก.ลำพระเพลิง นครราชสีมา     9 มะดัน 3 รส ขนมบ้านรถโฟล์ค  กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสี่ ปทุมธานี   10 พริกไทยป่นขาว นกเอี้ยง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน จันทบุรี   11 เพชรน้ำผึ้ง  สหกรณ์การเกษตรแก่งกระจาน จก. เพชรบุรี   12 มะขามไร้เมล็ด  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา เพชรบูรณ์   13 เม็ดมะม่วงหิมพานต์  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง ตราด   14 น้ำพริก แม่จิ๋ม  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลยางม่วง กาญจนบุรี   15 แยมมัลเบอร์รี่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้ช้างพลังสอง สกลนคร   16 น้ำมัลเบอร์รี่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้ช้างพลังสอง สกลนคร   17 แก้วเบญจรงค์  กลุ่มสตรีสหกรณ์พัฒนาบางโทรัด สมุทรสาคร  


หมายเหตุ :- ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

                - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-3
...