กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4

 • 519
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. กระเช้าปีใหม่
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต 1 ข้าว กข.43  สกก.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี  2 ข้าวสังข์หยด  กลุ่มผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง 3 ชงดื่มข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวผสมใบเตย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ พะเยา  4 ชงดื่มต้นข้าวอ่อนข้าวหอมมะลิ ผสมใบเตย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ พะเยา  5 สมุนไพรชงดื่ม ย่านาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านศรีบุญเรือง น่าน 6 สมุนไพรชงดื่ม ผักเชียงคา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านศรีบุญเรือง น่าน 7 นม UHT สก.โคนมวาริชภูมิ สกลนคร 8 เก็กฮวยผง โพธิ์ทอง  กลุ่มสตรีสหกรณ์สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 9 แยมมัลเบอร์รี่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้ช้างพลังสอง สกลนคร 10 น้ำหวานดอกมะพร้าว  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง สมุทรสงคราม 11 น้ำผึ้งเบญจพรรณ (250 กรัม)  กลุ่มน้ำผึ้งเบญจพรรณ อุตรดิตถ์ 12 น้ำข้าวกล้องงอก 2 ขวด ดอยคำ 13 น้ำมะขามป้อม 3 ขวด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้ช้างพลังสอง สกลนคร 14 น้ำมังคุด 2 ขวด  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง จันทบุรี

 

หมายเหตุ :- ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

                - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-3
...