กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-3

 • 331
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. กระเช้าปีใหม่
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต 1 ข้าวไรซ์เบอร์รี่  สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี  2 ผัดหมี่โคราช  สกก.ลำพระเพลิง นครราชสีมา   3 ลูกหยียะรัง กลุ่มสตรีสหกรณ์สะดาวา ปัตตานี 4 เพชรน้ำผึ้ง  สหกรณ์การเกษตรแก่งกระจาน จก. เพชรบุรี 5 กล้วยตาก banana society กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ พิษณุโลก 6 ดอกคำฝอยผง โพธิ์ทอง  กลุ่มสตรีสหกรณ์สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 7 น้ำพริก แม่จิ๋ม  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลยางม่วง กาญจนบุรี 8 เนื้อลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง  กลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง ลำพูน 9 เม็ดมะม่วงหิมพานต์  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง ตราด 10 หมูฝอย  เกษร กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ปทุมธานี 11 มะขามไร้เมล็ด  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา เพชรบูรณ์ 12 คุ้กกี้เนย โครงการหลวง 13 กระท้อนอบแห้ง ดอยคำ

 

หมายเหตุ :- ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

                - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...