กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-2

 • 422
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. กระเช้าปีใหม่
 • ยี่ห้อ :
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ที่ รายการสินค้า กลุ่มผู้ผลิต 1 ข้าวสังข์หยด  กลุ่มผู้ปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง 2 กล้วยหน้าธัญพืช ป้าติ๋ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ราชบุรี 3 ลูกหยียะรัง กลุ่มสตรีสหกรณ์สะดาวา ปัตตานี 4 กล้วยตาก banana society กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ พิษณุโลก 5 คุ้กกี้เนยกลิ่นวนิลลา โครงการหลวง 6 น้ำเจียวกู้หลานและดอกคำฝอย ดอยคำ 20 คุ้กกี้มินิรวมรส  บ้านกระเจี๊ยบ พุแค สระบุรี 8 เนื้อลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง  กลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง ลำพูน 9 เม็ดมะม่วงหิมพานต์  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง ตราด 10 น้ำพริก แม่จิ๋ม  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลยางม่วง กาญจนบุรี 11 แยมมัลเบอร์รี่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้ช้างพลังสอง สกลนคร 12 ธัญพืชแท่งงาดำ  บ้านกระเจี๊ยบ พุแค สระบุรี 13 สมุนไพรชงดื่ม ย่านาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านศรีบุญเรือง น่าน


หมายเหตุ :- ราคากระเช้าได้ทำการรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

                - กรณีสินค้าบางรายการหมดสต๊อก ทางศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาติจัดสินค้ารายการอื่นทดแทนในรายการดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...