กระเช้าเพื่อสุขภาพ 3

กระเช้าเพื่อสุขภาพ 3 ประกอบด้วย : ข้าวสังข์หยดพัทลุง 1 กก. , ข้าวหอมสุรินทร์ 1 กก. ขิงผงโพธิ์ทอง 1 กล่อง , หมี่กรอบ 3 รสโพธิ์ทอง 2 กล่อง , หมี่ผัดโคราชพร้อมปรุง 1 กล่อง , ลำไยสีทองอบแห้ง 1 กล่อง , เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 1 กล่อง , ปลากรอบ 1 กล่อง , กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ 2 กล่อง , กล้วยม้วนชอคโก 1 กล่อง , กาแฟชุมพร 1 กล่อง , น้ำผึ้ง 100 % ดอยคำ 2 ขวดเล็ก

  • 403
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. อาหารและเครื่องดื่ม
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. กระเช้าปีใหม่
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

สินค้าแนะนำ

กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-11
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-6
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-5
...
กระเช้าสินค้าสหกรณ์ ชุด A-4
...