ปลานิลสด

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลำไย ลิ้นจี่ ยางพาราและพืชผัก อื่นๆ แล้ว ยังเป็นแห่งผลิตปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนบน จากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ที่เป็นภูเขา ธารน้ำจากภูเขาไหล่ลงมาหล่อเลี้ยง พื้นที่อำเภอพาน และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ดิน น้ำและแร่ธาตุต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกอบกับ เกษตรกรเลี้ยงปลาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมง ทำให้ผลผลิตปลานิลสด ไม่มีกลิ่นดิน คุณภาพปลาเนื้อแน่น ซึ่งถือว่าเป็นความโดดเด่นที่แตกต่างจากแหล่งเลี้ยงปลาภาคอื่นๆ

  • 366
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. อาหารและเครื่องดื่ม
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. ปลานิลสด
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ


อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลำไย ลิ้นจี่ ยางพาราและพืชผัก อื่นๆ แล้ว ยังเป็นแห่งผลิตปลานิลที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนบน

จากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ที่เป็นภูเขา ธารน้ำจากภูเขาไหล่ลงมาหล่อเลี้ยง พื้นที่อำเภอพาน และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ดิน น้ำและแร่ธาตุต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกอบกับ เกษตรกรเลี้ยงปลาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมง ทำให้ผลผลิตปลานิลสด ไม่มีกลิ่นดิน คุณภาพปลาเนื้อแน่น ซึ่งถือว่าเป็นความโดดเด่นที่แตกต่างจากแหล่งเลี้ยงปลาภาคอื่นๆ


สินค้าแนะนำ

ปลานิลไร้หนัง
ปลานิลสดไร้หนัง ที่ได้รับมาตรฐาน 1.ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมประมง GAP standard received from ...