ปลานิลแดดเดียว

0.5 ก.ก ราคา 60.- 1.00 ก.ก ราคา 120.-

 • 246
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. แปรรูปสัตว์น้ำ
 • ยี่ห้อ :
  สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ