ข้าวหอมมะลิ 100% ตราคนหาบข้าว

ข้าวสารหอมมะลิแท้ 100% จากสะดือทุ่งกุลาร้องไห้ คุณภาพเกรดพรีเมียม รักษาคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ จัดเก็บด้วยระบบเป่าเย็นภายในไซโลเป่าเย็นขนาดบรรจุ 12,000 ตัน แปรรูปด้วยโรงสี ขนาด 120 ตัน/วัน และปรับปรุงคุณภาพด้วยโรงปรับปรุง ขนาด 60 ตัน/วัน ทำให้ข้าวหอมมะลิ ตราคนหาบข้าว เมื่อหุงสุกแล้วมีความหอมคล้ายดอกมมะลิ นุ่ม และหร่อย

 • 1,160
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. ข้าวสารหอมมะลิ 100%
 • ยี่ห้อ :
  คนหาบข้าว
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากทุ่งกุลาร้องไห้

ตรา คนหาบข้าว ขนาดบรรจุ 50 กก./15 กก.

ข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากทุ่งกุลาร้องไห้

ตรา คนหาบข้าว ขนาดบรรจุ 50 กก. 


สินค้าแนะนำ

ข้าวสารหอมมะลิ 100% ตรา เกิดบุญ
ข้าวสารหอมมะลิแท้ 100% จากสะดือทุ่งกุลาร้องไห้ คุณภาพเกรดพรีเมียม รักษาคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง ...
ข้าวหอมมะลิ 100% ตรา TK ทุ่งกุลาฟาร์ม
ข้าวสารหอมมะลิแท้ 100% จากสะดือทุ่งกุลาร้องไห้ คุณภาพเกรดพรีเมียม รักษาคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง ...