ปลาแดดเดียว

ปลานิลแดดเดียวที่ทำมาจากเนื้อปลาคุณภาพ ผลผลิตปลอดภัยมั่นใจคุณภาพ Productivity, ensure the quality , safety 1.ได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมประมง GAP standard received from the Department of Fisheries 2.สินค้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร อ.ย. Through its food safety standards . 3.เนื้อปลานิลไร้กลิ่นโคลน (Geosmin &MIB) โดยวิธี SPME-GC/MS จากผลการวิจัยในโครงการการวิเคราะห์หลักการและการสังเคราะห์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลฯ ของรศ.ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน และคณะ สนับสนุนทุนวิจัย โดย สกว.

  • 315
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. อาหารและเครื่องดื่ม
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

สินค้าแนะนำ

คุกกี้ปลานิล
คุกกี้ปลานิล ขนมทานเล่น มากด้วยคุณค่าจากปลานิลคุณภาพ ...
ข้าวเกรียบปลานิล
...
ปลานิลแผ่นสมุนไพรกรอบ : Crispy fish and herbs
สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ได้พัฒนาและนำเอาจุดเด่นเข้ามาผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่และการนำเอา ภูมิปัญญาท ...
ปลานิลหวาน
...