ปลานิลแดดเดียว

ปลานิลสดจากกระชังแม่น้ำน่าน เนื้อปลาสดและไม่มีกลิ่นคาว

  • 522
  • หมวดหมู่สินค้า :
    1. อาหารและเครื่องดื่ม
  • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
    1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา
  • ยี่ห้อ :
  • รุ่นสินค้า :
  • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ปลานิลสดจากกระชังแม่น้ำน่าน เนื้อปลาสดและไม่มีกลิ่นคาว

สินค้าแนะนำ

ปลาทับทิมสด
ปลาทับทิมสดจากแม่น้ำน่าน ไม่มีกลิ่นคาว สด สะอาด ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ...
ปลาดุกแดดเดียว
ปลาดุกกระชังแดดเดียว สด สะอาด ปลอดภัย ...
เนื้อปลากด
เนื้อปลากดสดจากกระชัง สด สะอาด ปลอดภัย ...