ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากทุ่งกุลา

 • 659
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. อาหารและเครื่องดื่ม
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. ข้าวสาร
 • ยี่ห้อ :
  ข้าวอิ่มอุ่น
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :

รายละเอียดสินค้า/บริการ

ข้าวจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์  ช่วยเกษตรไทย อิ่มใจ อิ่มท้อง