วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 018322253567​ อ.คำม่วง สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัด ออมทรัพย์