วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 324-0-35334-6 ท่ายาง สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 132-2-00018-5 ท่ายาง สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด ออมทรัพย์