วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 207-2-00103-9 เพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ออมทรัพย์