วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 078345663673 เทเวศร์ ร้านสหกรณ์ไทย ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) 00600555444 เทเวศร์ ร้านสหกรณ์ไทย ออมทรัพย์