วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 010602094021 พังงา สกต.พังงา จำกัด ออมทรัพย์