วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 522-1-31257-3 อำเภอพาน สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ออมทรัพย์