วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 482-042832-6 เกษตรวิสัย โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 013222858465 เกษตรวิสัย โรงสี สกก.เกษตรวิสัย จำกัด (สาขา2) ออมทรัพย์