วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 5170279671 พิชัย สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด ออมทรัพย์