วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) xxx-xxx-xxxx ปากช่อง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด ออมทรัพย์