วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 6972253947 สบปราบ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ (sobprabfarmersmarket) ออมทรัพย์