วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 194-2-71762-4 ถนนฉัตรไชยลำปาง สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ออมทรัพย์