วิธีการชำระเงิน

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 445-029643-1 ท่าแซะ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ออมทรัพย์