สินค้าผลไม้ สินค้าทะเล มากมายกว่า 10,000.- รายการ ในเนื้อที่ 50 ไร่ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2560 สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด 29 หมู่ 6 ต. บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี