รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (4)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 BL001 ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำตาลโตนด 100 กรัม 35.00 30.00 บาท
2 BL002 กล้วยหอมทอง 100 กล่อง 80.00 70.00 บาท
3 BL003 ข้าวสาร 100 ถุง 90.00 80.00 บาท
4 BL004 เครื่องใช้ในครัวเรือน 100 ถุง 98.00 95.00 บาท
* สกุลเงิน บาท