รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (6)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 001 ปลาดุกป่น 50 30.00 บาท
2 001 ปลาดุกป่น 50 30.00 บาท
3 001 ปลาดุกป่น 50 30.00 บาท
4 001 ปลาดุกป่น 50 30.00 บาท
5 002 ปลาสลิตแดดเดียว 100 กิโลกรัม 150.00 บาท
6 003 ปลาดุกแดดเดียว 100 กิโลกรัม 160.00 บาท
* สกุลเงิน บาท