รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (3)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 K001 กุ้งก้ามกราม ขนาด 8-10 ตัว/กก. 50 กิโลกรัม 700.00 650.00 บาท
2 K002 กุ้งก้ามกราม ขนาด 20 ตัว/กก. 50 กิโลกรัม 300.00 290.00 บาท
3 K020 กุ้งเหยียด ขนาด 100 กรัม 20 กล่อง 60.00 55.00 บาท
* สกุลเงิน บาท