รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (3)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 K-001-50Kg ข้าวหอมมะลิ (ใหม่) 100% ตราคนหาบข้าว ขนาดบรรจุ 50 กก. 20 กระสอบ 1,450.00 1,400.00 บาท
2 K-002-50Kg ข้าวหอมมะลิ (ใหม่) 100% ตราคนหาบข้าว (ถุงเคลือบ) ขนาดบรรจุ 50 กก. 20 กระสอบ 1,450.00 1,400.00 บาท
3 K-003-15Kg ข้าวหอมมะลิ (ใหม่) 100% ตราคนหาบข้าว (ถุงเคลือบ) ขนาดบรรจุ 15 กก. 20 กระสอบ 450.00 420.00 บาท
* สกุลเงิน บาท