รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (3)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 Fish02 ปลาทับทิม 100 กิโลกรัม 80.00 75.00 บาท
2 Fish03 เนื้อปลากด 50 แพ็ค 100.00 90.00 บาท
3 Fish01 ปลานิลแดดเดียว ขนาด 400 กรัม 100 แพ็ค 40.00 35.00 บาท
* สกุลเงิน บาท