รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (8)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 K-01 นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นกล้วยหอม 0 ขวด 12.00 10.00 บาท
2 G-02 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5 ลิตร 0 แกลลอน 350.00 300.00 บาท
3 G-01 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2 ลิตร 0 แกลลอน 160.00 140.00 บาท
4 UHT-02 นมพร้อมดื่มยูเอชที 10,000 กล่อง 12.00 10.00 บาท
5 UHT-01 นมพร้อมดื่มยูเอชที รสหวาน 10,000 กล่อง 12.00 10.00 บาท
6 K-02 นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นข้าวโพด 0 ขวด 12.00 10.00 บาท
7 K-03 นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นมะพร้าว 0 ขวด 12.00 10.00 บาท
8 K-04 นมพาสเจอร์ไรส์แต่งกลิ่นเมลอน 0 ขวด 12.00 10.00 บาท
* สกุลเงิน บาท