รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (6)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 00001 ชามตราไก่ขนาด 7 นิ้ว ( ใบละ ) 100 ชิ้น 45.00 45.00 บาท
2 00002 ฟักบัตเตอร์นัต ( 1 กิโลกรัม ) 50 กิโลกรัม 65.00 55.00 บาท
3 00003 เมล่อนออรแกนิก ( 1 กิโลกรัม ) 200 กิโลกรัม 180.00 165.00 บาท
4 00004 ผักสลัดออรแกนิก ( 1 กิโลกรัม ) 50 กิโลกรัม 55.00 50.00 บาท
5 00005 ข้าว GAP ( 1 กิโลกรัม ) 300 กิโลเมตร 70.00 65.00 บาท
6 00006 ผ้าทอมือกี่คำ ( 1 ตัว ) 20 ตัว 450.00 430.00 บาท
* สกุลเงิน บาท