รายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (4)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 จ-02 เสื่อพับ1.5 เมตร 120 ผืน 180.00 บาท
2 01 ข้าวหอมมะลิ100% 15 ก.ก 100 ถุง 420.00 บาท
3 02 ข้าวสารหอมมะลิ 100% 50 .ก.ก 100 ถุง 1,330.00 บาท
4 จ-01 เสื่อพับ 100 ผืน 100.00 บาท
* สกุลเงิน บาท